उस्तै अनुहार भएक ३ जना एकै ठाउँमा जम्काभेटउस्तैअनुहार भएको 3 जना एकै ठाउँमा जम्काभेट भएका छन, यसरी सिकाए टुप्पी डनले डाइलगयो पनि हेर्नुस :