देवदहमा बन्दै गरेको मगर भवनलाई कोरियाबाट रू.८७,३८९/- सहयोग प्रदानकोरियामा कार्यरत देवदहका मगर लाफाहरुद्वारा नेपाल मगर संघ देवदह नगरसमिति रूपनदेहीलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। देवदह, सितलनगरमा बन्दै गरेको नव निर्मित भवनलाई भौतिक सामग्री किन्नको लागि कोरिया रहेका देवदहका मगरहरु मिली रू.८७,३,८९/-(सतासी हजार तीन सय उन्ननब्बे ) रुपिया देवदह मगर संघका अध्यक्ष खर सिं श्रीस मगर मगर दिवसको दिन हस्तान्तरण गरेको हाे ।
सहयोगी दाताहरु:- , 1)अनिल लामिछाने मगर (देवदह-7,सितलनगर) 50,000/- won , 2) रामु सारू मगर (देवदह-8,टटेरा) 50,000/-won , 3) अमर सारू मगर (देवदह-3, सेमराना) 50,000/-won, 4) कृष्ण थापा मगर( देवदह-2, धेकावर ) 50,000/-won , 5) सन्तोष रानामगर (देवदह -5, खैरेनी ) 50,000/-won 6) बिवस बुढाथोकी मगर( देवदह-7, सितलनगर) 50,000/- won, 7) रबी आले मगर (देवदह 2 देबिस्थान) 50,000/- won, ८)
प्रेम सिंजाली मगर (देवदह-२, देबिस्थान) 50,000/- won, 9) सूरज गाहा मगर (देवदह-7, सितलनगर) 50,000/- won, 10) भरत सारू मगर (देवदह-5,कलुवा) 50,000/-won , 11) प्रेम सारू मगर(हिमाल) (देवदह-5, कलुवा) 50,000/-won, 12) चन्द्र ब.सुनारीमगर (देवदह-6,उजेरी) 50,000/- won , 13) लालू सिंजाली मगर( देवदह-10, चरंगे) 50,000/- won, 14)सनदेश राना मगर (देवदह-7, हिले टोल) 50,000/-won, 15) मिलन रानामगर( देवदह-3, भवानीपुर) 50,000/-won, 16) पूर्णराज थापा घरति मगर (देवदह-5, प्रगति बजार) 50000 /- won , 17)सरोजकुमार थापा मगर (देवदह-6, केउली) 50000/- won , 18) प्रेम मगर (देवदह-6, केउली) 50000/- won, --------------- ✅कोरियन 9,00,000/-won ✅नेपाली रू.८७,३८९/- मात्र